· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Tnh Thơ - kimminh

 #1 · Posted: 13 Aug 2016 04:55 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Tnh ThơThu về tiếc cnh l rơi
Hồn em nhỏ lệ chơi vơi chốn ny
Xa anh ngăn cch c hay
Nghn năm thiếu bng chim bay cuối trời

Ngy no nhớ tiếng anh mời
Tựa lưng khung cửa cho lời đng sang
Tuyết mưa gi tht m vang
Tnh yu vĩnh cửu cưu mang cuối đời

Xun thời tiếc một nụ cười
Đưa em thăm viếng tới người năm xưa
Bng Anh chắn gi ngy thưa
Hạ vo ht khc gi mưa n cần..kimminh

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Tnh Thơ - kimminh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®