· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Cha - Nguyễn ức Cường

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:45 
admin
Admin
ChaKhi những ln sương muối,
Pha mu trn tc Cha,
Như ngn cơn sng bạc,
Trườn ln miền biển cả.

Khi thời gian đọng lại,
Nếp chng gương mặt Cha,
Như nẻo đường thơ ấu,
Một thời con đi qua.

L khi con lớn ln,
trong niềm tin nguyn vẹn,
lng bng khung h hẹn,
cng mơ mộng khng tn.

Nhưng đời như lưới nhện,
giăng từ buổi ban sơ,
Nhu*ng đời như mũi tn,
chờ con tự bao giờ ...

Lm sao đau đn roi,
Cha cho con tuổi nhỏ.
Lm sao buồn cơn giận,
Cha cho con ngy thơ.

Khi lưng con đ hằn,
ngọn roi đời khn ngui.
V khi con mất hẳn,
lng bao dung của người.

i ! Lời Cha sớm trưa,
vang lừng trong tr nhớ.
Xưa ghi vo trang vở,
nay ghi vo nắng mưa ...

Khi bao điều nghĩa nhn,
chỉ l ngn ngữ lạ.
Khi bao người biển lận,
ha thn l thin thần !

D thời gian qua mau,
con mi l trẻ nhỏ,
con mi l ngọn cỏ,
lm sao chong ni cao.

Con mi l chim non,
lm sao qua hết biển.
Con mun đời b mọn,
lm sao vo V bin ...


Nguyễn ức Cường (12A1/1970)
06/2002

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Cha - Nguyễn ức Cường Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®