· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Nhơ - Nhược Thu

 #1 · Posted: 20 Sep 2016 05:29 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
NhớTa nhớ em như gi nhớ my ,

Như sng nhớ biển nước dng đầy .

Như chim lẻ bạn buồn qun ht ,

Như tiếng đn ai chợt đứt dy ..Em c nghe g khi xa nhau ?

Ngoi sn thư viện nắng phai mu .

Mắt buồn em nhuộm phai mu nắng ,

Hay nắng phai v ta vắng nhau ..?Ta nhớ em như son nhớ mi ,

Như trường nhớ tiếng học sinh cười .

Đường qua thư viện buồn hiu hắt ,

Lối cũ ta về bng lẻ loi ..


Ta nhớ em như l nhớ cy ,

Như vng tay nhớ lấy vng tay .

Như tim nhớ mu từng giy pht ,

D pht giy buồn hay đắm say ....

Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Nhơ - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®