· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Lạc Vo Thu & Nghnh Ngang - Nhược Thu

 #1 · Posted: 15 Oct 2016 02:28 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Lạc Vo Thu & Nghnh Ngang
Lạc Vo Thu

Ta lạc vo thu rồi đấy nhỉ
Hay l thu lạc ở trong thơ?
Tnh thu như l phơi đầy ng
Nhuộm a mu trăng buổi đợi chờ

Ta lạc trong thơ ngy mới lớn
Nỗi buồn lưu xứ thong rưng rưng
Nhn thu đi đến đi rồi đến
Hết đến rồi đi sao dửng dưng

Em nhốt ma thu trong mắt biếc
Hay l em nhốt ở trn mi?
M mi v mắt lm sao biết
Thu mới thu xưa chẳng đổi dời?

Dẫu biết hồn qu ngn ngụt nhớ
Khi chiều vẫn quyện khm tre xưa
Trời xa nhn l vng xa lộ.
Chợt thấy i thm thuở tắm mưa

Thu cũ thu nay thu lữ thứ
Tnh em man mc tựa my trời
Mu thu sao giống mu son a
Khi l theo dng nước nổi tri

Nhược Thu

......................................................

Nghnh Ngang

Ừ em đ lỡ cu thề hẹn
Một nửa đời ta cũng lỡ rồi
Một nửa cu buồn quan họ cũ
Buồn v qu tổ rước thm voi

Ừ em ngy đ em cn b
Đu biết trời qu lắm chuyện buồn
Ta giấu niềm đau vo vận nước
L đời lưu xứ khc qu hương ..

Gặp em trn bước đường dong ruổi
Ta trốn vo thơ dỗ nhọc nhằn
Em trốn vo mơ thời mới lớn
Mơ mu sng ni đẹp như trăng

Giờ em đ lớn , chung niềm nhớ
Nhớ mảnh qu xưa biển bạt ngn
C lẽ người ta cầm cố hết ...
Rước voi từng lũ xo nghnh ngang
Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Lạc Vo Thu & Nghnh Ngang - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®