· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Cho Rượu Chung Tnh Sủi Ướt Mm...- Nhược Thu

 #1 · Posted: 4 Dec 2016 02:50 
kimminh
Moderator
Cho Rượu Chung Tnh Sủi Ướt Mm....
Từ ấy cu thơ chm đy cốc
Men nồng đu đủ ngọt như mi
Vầng trăng h hẹn đang cn khuyết
Buổi tiễn em về bỗng vỡ đi

Từ ấy thơ đi sầu ở lại
Gt hi quạnh vắng lối về xưa
Bng chia đi bng, đời đi ng
Nắng cũng theo em lạc cả ma

Từ ấy ta mang đời lữ thứ
Qu người hiu hắt bng trăng soi
Bng trăng ghen bng em hờn dỗi
Lm cả trời thu cũng ngậm ngi

Từ ấy hai phương trời lạc vận
Nửa bnh rượu cạn vắng người chm
V sao em rt trn thương nhớ
Cho rượu chung tnh sủi ướt mm

Nhược ThuNhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Cho Rượu Chung Tnh Sủi Ướt Mm...- Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®