· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Ai Cắn Trăng Mn Hết Nửa Bn - Nhược Thu

 #1 · Posted: 10 Dec 2016 15:23 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Ai Cắn Trăng Mn Hết Nửa Bn

Ai dắt trăng về đứng đ em ?
Bỏ trăng hiu hắt lạnh bn thềm
Sao em khng dắt trăng vo mộng
Lỡ gi mưa về trăng khc xem

Trăng khc lm sao em biết dỗ
Trăng hờn sẽ trốn khỏi nơi đy
Lấy ai để chng mnh đo nhớ
Chẳng biết l em nhớ c đầy ?

Trăng trốn lm cho giun dế tủi
Đm dy sao giống mực pha đen
Chắc em lấy mực t trời tối
Ln cắn trăng mn hết nửa bn ..?

o trăng khng nhuộm nhưng ngời sng
Cnh dế mu mun bởi muộn sầu
Em nhuộm mu chi m sợi nhớ
Ngắn di rộng hẹp cũng phai mau ..?

Nhược Thu


www.bentrang-nhuocthu.com


Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Ai Cắn Trăng Mn Hết Nửa Bn - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®