· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Cha Vừa Ging Thế Cũng Lưu Vong - Nhược Thu

 #1 · Posted: 21 Dec 2016 17:45 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Cha Vừa Ging Thế Cũng Lưu Vong

Chng qu ba hai năm biệt xứ
Hai ngn năm Cha xuống nhn gian
Gnh sầu Cha gnh gim ai đ
Sao vẫn cao vời chẳng cht tan

Gnh sầu Cha cất cao vời vợi
Con nhấc phần con cũng qu đau
Biển cả thi xanh mu ngọc bch
V mun dng lệ xa tan mu

Bao giờ nghe lại hồi chung đổ
Bn gio đường xưa tận xứ mnh
Đi bng hẹn h chung đn Cha
Chung đời chung cả gnh điu linh

Em buồn ta cũng sầu hơn thế
Mỗi một Noel thắp lửa hồng
Chợt biết ngy về xa tt lắm
Cha vừa xuống thế cũng lưu vong ..

Nhược Thu


Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Cha Vừa Ging Thế Cũng Lưu Vong - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®