· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Cht Qu Sinh Nhật - Nhược Thu

 #1 · Posted: 29 Dec 2016 17:36 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Cht Qu Sinh Nhật
Đm nay Thin Cha ging trần
C ngi sao nhỏ tần ngần trong đm

Sinh nhật anh rồi lại đến em
Thơ hầm chưa chn phải hầm thm
Khi bay nghi ngt mi thương nhớ
Trăng thức bn hin cũng pht thm

Sinh nhật khng nhiều s c la
Khng rượu sm banh chỉ nước tr
t lt thơ hầm anh thi nhỏ
Trộn vo lm gỏi cha cha cha

Mời em vũ điệu sam ba
Cho tươi nt ngọc thm ng gt son
Bnh trăng anh nắn thật trn
Để chưng giữa tiệc chẳng mn nhớ nhung

Thơm ngon như nắng tương phng
Đắm m như gi bỏ rừng cuốn my
Mời em một cốc thơ đầy
Bao con chữ nhảy chờ say mặn nồng

Nhược Thu


http://www.bentrang-nhuocthu.com

Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Cht Qu Sinh Nhật - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®