· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Chc Mừng Năm Mới 2017-Quch Xun Sơn (63-70)

 #1 · Posted: 31 Dec 2016 05:52 · Edited by: quachxuanson 
quachxuanson
Moderator
Chc mừng năm mới 2017Mười su bước qua mười bảy về
Thời gian tn bắn thật nhanh gh
Hm nao họp mặt mừng Xun đến
Giờ tiệc tất nin sắp cận kề

Thp bt vi dng buổi cuối Đng
Chc cho tất cả được hạnh thng
Chc con , chc chu lun vui khỏe
Chc trẻ nn duyn đẹp vợ chồng

Chc chị chc anh gầy sự nghiệp
Cửa nh cao ro sớm thm nhn
Chc cho bằng hữu tm an lạc
Chc bản thn mnh :'Lo vẫn gn"

Chc Thầy , C ,bạn đều khang kiện
Chẳng nghĩ , chẳng lo chuyện bạc tiền
Chc cả mọi nh Xun rực rỡ
Người người vui sống cảnh thần tin

Quch Xun Sơn (Nin kha 1963-1970)

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Chc Mừng Năm Mới 2017-Quch Xun Sơn (63-70) Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®