· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Cnh Bo - L Minh Trung

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:57 · Edited by: admin 
admin
Admin
Cnh BoCnh xanh tri nổi theo dng
Sng sương, chiều nắng, đm lồng gi ru
ầu ngnh, cuối bi sương m
Lnh đnh sng nước, ao t đục trong
Cuộc đời lắm nỗi long đong
Nắng mưa sương gi mnh mng bụi bờ
Nương theo bng nguyệt đợi chờ
Bi m lặng sng, phủ mờ ph sinh.


Minh Trung
06/04/1999

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Cnh Bo - L Minh Trung Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®