· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Khc Cha - L Thị Cc

 #1 · Posted: 5 Jul 2017 21:49 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Khc Cha
Đm cuối thng nh trăng trn dần khuyết
Trời m u ri rc những v sao
Dy Ngn h mờ nhạt pha trời cao
Chợt le sng, một v sao rơi rụng

Chn mươi lăm năm ngọt bi, cay đắng
Giờ hết kiếp hồng trần, hết nợ vay
Rũ sạch bụi trần, vĩnh biệt trần ai
Rời ci tạm, Cha về miền Tịnh Độ

Chn mươi lăm năm, một đời cơ khổ
Con thờ ơ, chưa trả hết nghĩa n
Đau st lng, con quỳ trước mộ phần
Cầu Cha bnh yn v rộng lng tha thứ !

(Đm khng qun)L Thị Cc

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Khc Cha - L Thị Cc Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®