· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Tiếng Chim - minhnguyen

 #1 · Posted: 22 Jan 2018 02:02 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Tiếng ChimTiếng Chim.

Em c nghe chim ht
Ru rt bn hng hin
Cnh chim rừng lm tổ
Dưới tn l me bay
Ht lời lu lo nhất
Chp chp gọi tn em
Em đi đu cuối phố?...
C nghe chim gởi lời
Tung tăng em trong gi
Lu ru theo chn em
Em ơi em nghe nh
Chim ht lời nhắn t..h..ư..ơ..n..g.


minhnguyen

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Tiếng Chim - minhnguyen Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®