· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

KHÔNG ĐỀ 7 - Nguyễn Công Thành K70

 #1 · Posted: 27 Jan 2018 23:39 
vulieu
Moderator
KHÔNG ĐỀ 7
Từ tiền kiếp em về theo ḍng sông định mệnh
Ghé bến cô liêu tặng ta một chút t́nh
Rắt hương hoa d́u gót son vào hư ảo
Thắp nến tương tư cho má thắm môi hồng
Ta chắt chiu nâng niu từng giây tao ngộ
Nhả tơ ḷng huyền ảo ánh trăng tan
Ghép hai mảnh đời thành hoàng hạc vút trời mơ"


Nguyễn Công Thành K70 MĐC

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / KHÔNG ĐỀ 7 - Nguyễn Công Thành K70 Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®