· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

"Không Đề 4" -     Nguyễn Công Thành  K70 MĐC

 #1 · Posted: 30 Jan 2018 23:11 
kimminh
Moderator
"Không Đề 4"
Về đây đi hởi anh em ngày cũ,
Quây quần nhau nâng ly rượu tiêu sầu
Cất tiềng ca cho đời thôi khô héo
Quàng vai nhau những gă bạc đầu
Ném gánh đời ưu phiền đôi chân mơi
Nhắc chuyện xưa tinh khôi thời  mơ mộng
Rót tràn đi cho t́nh nghĩa luôn đầy
Chếnh choáng say hay mắt em say
Tạ ơn đời có buổi hôm nay "    Nguyễn Công Thành  K70 MĐC

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / "Không Đề 4" -     Nguyễn Công Thành  K70 MĐC Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®