· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

Không Đề 8 - Nguyễn Công Thành K70

 #1 · Posted: 7 Feb 2018 05:23 
kimminh
Moderator
Không Đề 8
Anh leo lên đỉnh nhớ
Xuống thung lũng u sầu
T́m em hoài chẳng thấy
Mịt mờ khói sương giăng
Anh qua bờ hư ảo
Thấm đẩm đêm nguyệt cầm
Mơ liêu trai chí dị
Em nói cười đâu đó
Thổn thức trái tim đau
Anh t́m em suốt đường dài duyên số
Quán bên đường cô khách mắt vời trông "

Nguyễn Công Thành K70 MĐC

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / Không Đề 8 - Nguyễn Công Thành K70 Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®