· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Con So - Nguyễn Cng Thnh K70

 #1 · Posted: 28 Mar 2018 04:48 
kimminh
Moderator
Con So"Con So

ka con so sang sng
Sao mang theo sợi tơ hồng của ai
Gi đưa my quyện vo tơ
Giăng giăng một dy tương tư lưng trời
Gởi thương gởi nhớ cho người
Gởi theo cnh mộng cho hồng m thơm
Nhắc chi những pht mặn nồng
Cho đau lng so cho ngậm ngi dng
"Ba đồng một mớ trầu cay"
Cu thơ xưa đ xt xa by giờ
Biết ph du hẳn kiếp người
Nn trao so hết cht đời mong manh"


Nguyễn Cng Thnh K70

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Con So - Nguyễn Cng Thnh K70 Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®