· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

Nguyễn Công Thành K70

 #1 · Posted: 4 Apr 2018 17:01 
kimminh
Moderator
Mũ Đỏ"Mũ Đỏ

Mùa hè năm ấy anh đi vào binh lửa
Aó thư sinh vụt biến cánh đại bàng
Đường sinh tử mong manh đời Mũ Đỏ
Đành quên t́nh em tinh khôi tuổi học tṛ
Nước mắt mẹ hiền ṃn mơi bóng con xa
Trường Sơn đó chập chùng đồi chảo lửa
gió Lào hun khốc liệt đạn bom gào
Thúi bàn chân chiến hào ôi rét căm mưa Huế
Đỉnh máu nào Thường Đức 1062
Bao nhiêu anh linh đă măi ở nơi này
Vẫn mang nét hồn nhiên sinh viên về đất mẹ
Long Khánh ơi rừng cao su thắm máu
Pháo gầm vang không át tiếng quân ḥ
Đêm kư ức rủ nhau về nức nở
Đốt thanh xuân trong khói súng mịt mờ
Đầu bạc trắng tim hằn màu Mũ Đỏ "

Nguyễn Công Thành K70

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / Nguyễn Công Thành K70 Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®