· Forums · Start New Topic · Search · Statistics ·
MacDinhChiReunion.net /Start New Topic

Tin Tức Tin Tức

Page  Page 3 of 5:  « Previous  1  2  3  4  5  Next »  
  Topic Replies Views Latest reply Posted
Họp Mặt tại Paris với Thầy Cô Phạm Quang Huyến 26/07/2006 Họp Mặt tại Paris với Thầy Cô Phạm Quang Huyến 26/07/2006   0 2,303 21 Jun 2006 08:25
Thư mời họp mặt tại California vào ngày 27/08/2006 - MDCR Thư mời họp mặt tại California vào ngày 27/08/2006 - MDCR   0 3,419 13 Jun 2006 09:32
Bầu Cử Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2006-2008 Bầu Cử Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2006-2008  2  Latest reply 14 3,024 admin 16 Apr 2006 07:36
Tổng Kết Hoạt Động 2005 - Liêu Hoàn Vũ Tổng Kết Hoạt Động 2005 - Liêu Hoàn Vũ   0 1,893 28 Jan 2006 10:34
Together, we can save a life Hurricane Katrina Together, we can save a life Hurricane Katrina  Latest reply 2 1,903 admin 7 Sep 2005 12:48
Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Katrina - Đài Phát Thanh VRN Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Katrina - Đài Phát Thanh VRN   0 1,803 5 Sep 2005 05:58
Thư cám ơn - Trương Văn Tài Thư cám ơn - Trương Văn Tài  Latest reply 1 2,041 admin 20 Jul 2005 18:25
Giúp Đở Đồng Bào ở Phi Luật Tân - Trần Thi Giúp Đở Đồng Bào ở Phi Luật Tân - Trần Thi   0 1,955 27 Apr 2005 04:39
Danh Sách Họp Mặt tại San Jose ngày 03/07/2005 Danh Sách Họp Mặt tại San Jose ngày 03/07/2005   0 4,310 26 Apr 2005 04:14
Thư mời họp mặt tại San Jose, California ngày 03/07/2005 - MDCR Thư mời họp mặt tại San Jose, California ngày 03/07/2005 - MDCR   0 2,353 23 Apr 2005 04:13
Tổ Chức VN-SHEP Inc - LM Trần Đức Tổ Chức VN-SHEP Inc - LM Trần Đức   0 2,023 17 Apr 2005 00:41
Lời cảm tạ của NS Nguyễn Đức Cường Lời cảm tạ của NS Nguyễn Đức Cường   0 2,103 17 Mar 2005 07:48
Đi dự một chiều nhạc thính pḥng của N. Đức Cường Đi dự một chiều nhạc thính pḥng của N. Đức Cường   0 1,485 10 Mar 2005 05:03
Lời Cảm Tạ - Nguyễn Đức Cường và Hồng Mai Lời Cảm Tạ - Nguyễn Đức Cường và Hồng Mai   0 1,545 10 Mar 2005 05:00
Báo Cáo Đào Giếng - LM Trần Đức Báo Cáo Đào Giếng - LM Trần Đức   0 1,230 26 Feb 2005 04:59
Chuyến Đi Chia Xẻ T́nh Thương - LM Trần Đức Chuyến Đi Chia Xẻ T́nh Thương - LM Trần Đức   0 1,212 12 Feb 2005 01:40
Chúc Tết Ất Dậu 2005 - Thầy Phạm Quang Huyến Chúc Tết Ất Dậu 2005 - Thầy Phạm Quang Huyến   0 1,404 9 Feb 2005 05:36
Thư Mời Tham Dự Nhạc Thính Pḥng - N. Đức Cường Thư Mời Tham Dự Nhạc Thính Pḥng - N. Đức Cường   0 1,417 13 Jan 2005 03:38
Poll: Tham Dự Đại Hội Mùa Hè 03/07/2005 tại San Jose - MDCR Poll: Tham Dự Đại Hội Mùa Hè 03/07/2005 tại San Jose - MDCR   0 1,607 11 Jan 2005 05:34
Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Sóng Thần Nam Á - MDC K.69 Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Sóng Thần Nam Á - MDC K.69   0 1,202 10 Jan 2005 17:59
Tổng Kết Hoạt Động của MDCR năm 2004 - Liêu Hoàn Vũ Tổng Kết Hoạt Động của MDCR năm 2004 - Liêu Hoàn Vũ   0 1,269 8 Jan 2005 06:33
Chúc Mừng Giáng Sinh 2004 Chúc Mừng Giáng Sinh 2004  2  Latest reply 13 1,422 admin 22 Dec 2004 02:12
Chia Xẻ T́nh Thương - LM Trần Đức & Ngọc Hồng Chia Xẻ T́nh Thương - LM Trần Đức & Ngọc Hồng   0 1,318 11 Dec 2004 08:42
Kêu gọi gây Quỹ Đào Giếng ở VN - Phuongdzung Vu Kêu gọi gây Quỹ Đào Giếng ở VN - Phuongdzung Vu  Latest reply 8 2,028 admin 13 Mar 2004 07:57
Thư Mời Dạ Tiệc  Ra Mắt Thi Tập CNMVT - NT Thư Mời Dạ Tiệc Ra Mắt Thi Tập CNMVT - NT  Latest reply 2 1,395 admin 10 Sep 2004 04:27
Quỹ Tương Trợ Nguyễn Thị Thu Cúc - Ngọc-Hồng Quỹ Tương Trợ Nguyễn Thị Thu Cúc - Ngọc-Hồng  Latest reply 2 1,715 admin 2 Aug 2004 02:15
Thư Ngỏ - Nhược Thu Thư Ngỏ - Nhược Thu   0 1,296 17 Aug 2004 07:26
Sự Phát Triển MDCR - Liêu Hoàn Vũ Sự Phát Triển MDCR - Liêu Hoàn Vũ   0 1,285 6 Aug 2004 04:39
Ủng hộ CD của Nhạc Sĩ Mai Anh Việt cho Quỹ Tấm Ḷng Ủng hộ CD của Nhạc Sĩ Mai Anh Việt cho Quỹ Tấm Ḷng  Latest reply 3 1,596 admin 15 Mar 2004 03:53
"Miss Saigon" in San Jose from Jul 30 - Aug 8 "Miss Saigon" in San Jose from Jul 30 - Aug 8   0 1,392 19 Jul 2004 14:29
Page  Page 3 of 5:  « Previous  1  2  3  4  5  Next » 

Tin Tức Tin Tức → Start New Topic

Subject 

Message 

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®